Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας. 

1. Όροι & Προϋποθέσεις

Το incava.gr είναι η ιστοσελίδα παρουσίασης της εταιρείας  ΜΑΧΑΙΡΑ Χ. & Μ. Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο “IN VINO VERITAS”.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΧΑΙΡΑ Χ. & Μ. Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο “IN VINO VERITAS” με Α.Φ.Μ. 999826559  ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ και εδρεύει στην οδό Τατοΐου 113Γ ΤΚ:14564 Ν. Κηφισιά Αθήνα εφεξής «η εταιρεία».

Οι κάτωθι όροι εφαρμόζονται για τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της ως άνω εταιρείας το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.incava.gr. 

Πριν εισέλθετε στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

2. Δήλωση απορρήτου - Προσωπικά δεδομένα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679. Για περισότερες πληροφορίες, το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας.  Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας, θα χρειαστεί να δηλώσετε κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία.  Τα προσωπικά σας αυτά στοιχεία τα τηρούμε με ασφάλεια για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοI σε κάποια υπηρεσία μας.  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να διατηρήσετε την ως άνω εγγραφή, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται μετά από γραπτή σας ενημέρωση.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο incava.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Το incava.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Το incava.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

Το incava.gr συλλέγει άλλως δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες με τους εξής τρόπους (ενδεικτικά):

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας ούτε συναλλάσσεται ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο απευθύνεται σε ανηλίκους. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα συλλογής και εν γένει λήψεως προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Επίσης, η εταιρεία μας δεν συλλέγει και δεν αποζητά ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από εκείνα που οικειοθελώς και ελευθέρως παρέχουν οι χρήστες σε εκείνην ή/και σε τρίτους.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

4. Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. 

Η εταιρεία, με το website «incava.gr»  κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η εταιρεία δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα incava.gr της εταιρείας ΜΑΧΑΙΡΑ Χ.&Μ. Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο “IN VINO VERITAS”δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Όλες οι τιμές αναγράφονται με Φ.Π.Α. και σε κάποια προϊόντα και εκπτωτικές. Εκδίδουμε τιμολόγιο ή απόδειξη, σε ειδικές τιμές και περεταίρω εκπτώσεις κατόπιν επικοινωνίας.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρείας «ΜΑΧΑΙΡΑ Χ.&Μ. Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “IN VINO VERITAS” και όλο το περιεχόμενο που αναρτά στις ιστοσελίδες της συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και των κατασκευαστών αυτών  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της εταιρείας. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

6. Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας incava.gr αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:

Επίσης, συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και οι μέτοχοι της εταιρείας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε  προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

7. Ισχύων Νόμος

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την εταιρεία «ΜΑΧΑΙΡΑ Χ.&Μ. Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “IN VINO VERITAS” και η χρήση αυτής θα γίνεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσουν τους νόμους αυτούς. Στην περίπτωση που επιλέξουν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας από άλλη χώρα, έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν πλήρη συμφωνία με την εταιρεία, η οποία έχει και το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και στους ανωτέρω όρους, χωρίς καμία προειδοποίηση.    

8. Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων

α. Εφαρμογή

Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.  Οι παρόντες όροι καλύπτουν αποκλειστικά τις πωλήσεις προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας incava.gr της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΧΑΙΡΑ Χ.&Μ. Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “IN VINO VERITAS”. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών, συνεπώς, εφόσον κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους κατωτέρω περιγραφόμενους όρους του παρόντος, οφείλει να απόσχει από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

β. Παραγγελίες

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα incava.gr ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλέφωνο και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον γίνουν δεκτές από την εταιρεία με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγξουν την ανωτέρω Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσουν αμέσως την εταιρεία (το αργότερο εντός 4 ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση. Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας θα πρέπει να λαμβάνεται γνώση των εξής στοιχείων:

Η εταιρεία προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και ελλείψεις  που αναγράφονται στην ιστοσελίδα incava.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Στα πλαίσια της καλής πίστης και για την προστασία των χρηστών, παρακαλούμε εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την υποβολή παραγγελίας του, να συμπληρώνεται στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας η εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία του χρήστη σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος.

γ. Πληρωμές

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

Εφόσον ο πελάτης έχει επιλέξει τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, και αρνηθεί να παραλάβει την παραγγελία, τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώσει τα μεταφορικά της ακυρωμένης παραγγελίας, στην νέα παραγγελία χωρίς καμία ειδοποίηση προς τον πελάτη. Επιπλέον έχει δικαίωμα να ζητήσει τραπεζική κατάθεση ως τρόπο πληρωμής για κάθε νέα παραγγελία αυτού του πελάτη.

EUROBANK

Όνομα δικαιούχου:  ΜΑΧΑΙΡΑ Χ.&Μ. Ο.Ε./IN VINO VERITAS

Αρ. λογ/σμού:  0026.0404.10.0200165985

ΙΒΑΝ: GR7402604040000100200165985

ALPHA BANK

Όνομα δικαιούχου:  ΜΑΧΑΙΡΑ Χ.&Μ. Ο.Ε./IN VINO VERITAS

Αρ. λογ/σμού:  43.600.200.200.3819

ΙΒΑΝ: GR8001404360436002002003819

Τα έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν ολικά τον πελάτη και όχι την εταιρεία, άλλως η εκάστοτε απόδειξη ή τιμολόγιο θα θεωρούνται μη εξοφληθέντα.

Παρακαλούμε μετά την κατάθεση να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο info@incava.gr ή μέσω φαξ στο 210 8145718.

Δεν γίνονται πιστώσεις για κανένα λόγο και αιτία. Στις ειδικές περιπτώσεις επί πιστώσει τιμολογίων θα εξοφλούνται μόνο με την απόδειξη της «ΜΑΧΑΙΡΑ Χ.&Μ. Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “IN VINO VERITAS” εκτός αν εξοφληθεί  με απόδειξη της επίσημης της μεταφορικής εταιρείας που τα παρέδωσε με αντικαταβολή και μας τα απέδωσε με τα ανάλογα παραστατικά.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την έκδοση ως φορολογικών παραστατικών είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

δ. Αποστολή προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες (εκτός των προϊόντων που η διαθεσιμότητά τους είναι περιορισμένη) αποστέλλονται από εμάς εντός 1-3 εργάσιμων ημερών.

Το incava.gr δε φέρει ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα ορισμένων προϊόντων σε ειδικές περιπτώσεις όπως ενδεικτικά: α. εξάντληση προϊόντος από τον παραγωγό, β. διακοπή/ καθυστέρηση εισαγωγής προϊόντος κλπ. Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις θα γίνεται επικοινωνία είτε τηλεφωνική είτε με e-mail.

Σε περίπτωση που κάποια περιοχή θεωρείται δυσπρόσιτη, η αποστολή του δέματος ενδεχομένως να παρουσιάσει καθυστέρηση.

Τα προϊόντα της παραγγελίας μπορεί να αποστέλλονται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) ή μεταφορικών που συνεργαζόμαστε, είτε με δικό μας μέσο, στον τόπο που υποδεικνύεται στη Φόρμα Παραγγελίας.

Ανάλογα με την απόσταση και το φορτίο, οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:30 έως τις 17:00) (εκτός των δώρων μετά από συνεννόηση).  

Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης ή ενημερώνουμε με e-mail ή τηλεφωνικά τον πελάτη. Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του πελάτη.

ε. Έξοδα αποστολής προϊόντων

Τα έξοδα αποστολής ποικίλλουν ανάλογα με το κόστος, το βάρος και την περιοχή.

στ. Εγγύηση

Η εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για προϊόντα τρίτων κατασκευαστών. Για τέτοια προϊόντα θα παραδίδεται εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε σκοπό.

ζ. Ανωτέρα Βία

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, προβλήματα των προμηθευτών/ μεταφοράς/ παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

η. Υποχρεώσεις του Πελάτη

Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για:

θ. Ελαττωματικά Προϊόντα και αντικατάσταση αυτών

Όλα τα προϊόντα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας incava.gr φυλάσσονται στις κατάλληλες για το είδος τους συνθήκες συντήρησης.  Παρολαυτά, χωρίς δική μας ευθύνη, υπάρχει η πιθανότητα κάποιο προϊόν να εμφανίσει αλλοιώσεις ή να είναι φθαρμένο ή ελαττωματικό.

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή της παραγγελίας του, να ελέγξει την αρτιότητα του δέματος και σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος να παραλάβει συσκευασία η οποία είναι αλλοιωμένη, χτυπημένη, σπασμένη ή έχει ανοιχτεί κατά την μεταφορά. Σε περίπτωση αποδοχής τέτοιου δέματος από τον πελάτη, η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε αλλαγή τυχόν κατεστραμμένου είδους ή αντικατάσταση τυχόν απώλειας.

Στην περίπτωση που το δέμα είναι άρτιο αλλά μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κάποιο προϊόν εμφανισθεί φθαρμένο ή σπασμένο ή παρατηρηθεί οποιοδήποτε ελάττωμα το οποίο μειώνει ή ακυρώνει την αξία του κατά την προβλεπόμενη χρήση του, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τηλεφωνικώς (2108145717) την εταιρεία μας άμεσα, εντός 2 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.  Η εταιρεία μας θα φροντίσει για την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος, χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση.  Μόλις διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα του προϊόντος, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν ή να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη άμεσα.

ι. Επιστροφές προϊόντων

Βάσει των διατάξεων του Ν. 2251/1994, επιστροφές ή αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές σε «τρόφιμα, ποτά ή άλλα αγαθά που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού».  Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της ως άνω υπό θ. παραγράφου.

ια. Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την αγορά σας χωρίς κόστος εφόσον η ακύρωση μας ζητηθεί πριν την αποστολή της.  Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

9. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

10. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας μας.

11. Ιατρική Αποκήρυξη

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν παρουσιάζονται ως ιατρικές ή διαιτητικές συμβουλές και δεν προορίζονται για συνταγές, θεραπείες, διαγνώσεις ή ως τρόποι αποφυγής ασθενειών με κανένα τρόπο. Κανένα από τα περιεχόμενα των πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ως θεραπεία ή ως εγγυημένο αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα δεν έχουν εκτιμηθεί από τον ΕΟΦ. Δεν ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε δυσμενές αποτέλεσμα ή συνέπεια μπορεί να προκληθεί με τη χρήση των προϊόντων, των υπηρεσιών, των προτάσεων, που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα. Για οτιδήποτε αφορά στην υγεία σας πρέπει να συμβουλεύεστε μόνο τον γιατρό σας.

12. Διάφορα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος κειμένου αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, το υπόλοιπο κείμενο θα συνεχίσει να ισχύει.

Η εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.

Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ των μερών πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).